Programma 10: Veiligheid

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

GR Veiligheidsregio Groningen

Relevante beleidsinformatie

De Veiligheidsregio Groningen behartigt de volgende belangen:
Brandweerzorg (inclusief melding en alarmering meldkamer Noord-Nederland), geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en bevolkingszorg. De Veiligheidsregio doet dit voor de 23 gemeenten in de provincie Groningen.

Beleidsrisico

Geen.