Programma 10: Veiligheid

Financiën

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Financiële toelichting

10.1 Veilige woon-en leefomgeving

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

93

754

847

Veiligheidsmiddelen evenementen (V 53 duizend euro)
Vanuit Evenementen Management worden evenementenorganisatoren meer gestuurd op het zelf nemen van veiligheidsmaatregelen. Dit is afgelopen jaar goed opgepakt. Daarnaast hebben we in 2018 geen huldigingen gehad, hierdoor zijn er minder veiligheidsmaatregelen genomen.

Precariobelasting (V 544 duizend euro)
Het aantal op te leggen precario aanslagen is moeilijk in te schatten en wisselt daardoor van jaar tot jaar. Door de sterk aangetrokken economie zijn er in 2018 hogere baten gerealiseerd dan begroot.

Reclamedragend straatmeubilair (V 199 duizend euro)
Het nieuwe contract voor reclamedragend straatmeubilair levert meer op en dit resulteert in een voordeel van 199 duizend euro.

Overig (V 51 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 51 duizend euro.

10.4 Fysieke veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-1.278

1.230

-48

Aardbevingen en gaswinning
In 2018 heeft de gemeente Groningen werkzaamheden verricht voor het uitvoeringsprogramma aardbevingen. Deze uitvoeringskosten van 1,147 miljoen euro worden gedekt door ontvangen bijdragen  van Ten Boer, de Provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen.

Overig (N 48 duizend)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 48 duizend euro.