Programma 6: Cultuur

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Martiniplaza BV

Relevante beleidsinformatie

Achterstallig Onderhoud gebouw
Het wegwerken van het urgent achterstallig onderhoud
is gestart in 2014 en zal eindigen in 2019. De bijbehorende werkzaamheden staan bekend onder de werktitels MJOP-1 en MJOP-2. De werkzaamheden liggen op schema.

Functioneel onderhoud gebouw
De plannen voor het verdere onderhoud en aanpassing van het gebouw en de omgeving voor de periode 2018-2022 zijn nader uitgewerkt en vastgesteld. Het betreft ingrijpende aanpassingen aan de vergaderzalen, de scheiding van publieksstromen, het theater en de theaterfoyer en de horeca. De totale kosten bedragen circa 5,0 miljoen euro en worden door Martiniplaza zelf betaald.

Definitieve rechtsvorm
Conform het advies van PBLQ uit 2016 is MartiniPlaza per 01.01.2019 gesplitst in twee B.V.’s, te weten een Vastgoed B.V. en een Exploitatie B.V.. De heer W. de Kok is directeur van beide B.V.’s. Aandeelhouder van beide B.V.’s is de gemeente Groningen.

Plan 2030
In het plan voor de verdere ontwikkeling van Martiniplaza na 2022 is in ieder geval vastgesteld dat er een oplossing moet worden gevonden met betrekking tot de Expohal en de Borgmanhal. Deze hallen zijn zwaar verouderd, zijn niet te verduurzamen en missen iedere functionaliteit.

Beleidsrisico

 Geen.

Groninger Archieven

Relevante beleidsinformatie

De Groninger Archieven is een brede publieksinstelling met als doel om de geschiedenis van stad en provincie onder de aandacht te brengen. Hiermee wordt de verbinding gelegd tussen het onderzoek dat in de archieven wordt gedaan en de groeiende belangstelling in regionale geschiedenis.
Digitalisering blijft de komende jaren de rode draad voor de Groninger Archieven. Het accent wordt gelegd op digitale  toegankelijkheid, duurzaamheid en dienstverlening. Tot 1 januari 20121 wordt toegewerkt naar een collectie onderverdeeld in een fysiek en digitaal deel, met voor beide een eigen depot en een eigen publiekstoegankelijkheid.
De gemeente is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom het
e-depot, dat er uiteindelijk toe moet leiden dat de burger thuis zijn informatie kan vinden en raadplegen.

Als gevolg van digitalisering heeft het Rijk aangegeven dat het een reëel perspectief is dat zij op termijn uit de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum “Groninger Archieven” treedt. In samenwerking met de andere Regionale Historische Centra is gestart met het opstellen van een gezamenlijke en individuele toekomst visie op de positie van de Regionale Historische Centra en de Groninger Archieven in het archiefbestel.

Beleidsrisico

De Groninger Archieven zijn voor de opbrengsten voor het grootste deel afhankelijk van de bijdragen van de gemeente en het Rijk.
Eventuele bezuinigingen heeft invloed op de opbrengsten en het realiseren van de beleidsdoelen.

Het op termijn uittreden van het Rijk uit de gemeenschappelijk regeling Regionaal Historisch Centrum “Groninger Archieven” kan gevolgen hebben voor de publieksfunctie van de Groninger Archieven.