Programma 8: Wonen

Deelprogramma 8.7: Overig wonen

Binnen het programma Wonen worden vele reguliere taken en activiteiten uitgevoerd, die niet rechtstreeks aan een van de beleidsvelden of deelprogramma’s kunnen worden toebedeeld, maar wel een plek in de begroting en de jaarrekening moeten krijgen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 17.664

66,5 %

Baten

€ 12.982

90,0 %