Programma 7: Verkeer

Deelprogramma 7.5: Verkeersveiligheid

In onze stad moeten inwoners zich, ook in het verkeer, veilig voelen. Verkeersveiligheid speelt dan ook een belangrijke rol in de bestaande wijken en bij onze verkeersprojecten. De veiligheid van de kwetsbaren in het verkeer is een belangrijk aspect bij dit onderdeel. Kinderen, ouderen en mensen met een beperking hebben soms moeite met het steeds drukker wordende verkeer. Om verkeersveiligheid succesvol te kunnen bevorderen, is afstemming van maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie en handhaving noodzakelijk. Verkeerseducatie is een belangrijke pijler voor de verkeersveiligheid.

Wij willen dat:

  • De verkeersveiligheid in Groningen toeneemt.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

% bewoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de verkeersveiligheid in de eigen omgeving

-

60

-

Aantal letselschadegevallen per jaar

345

380

-

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 132

0,5 %

Baten

€ 2

0,0 %