Hoofdstuk 3. Reserves

Hoofdstuk 3.3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Naam reserve

2017

2018

2019

2020

2021

(bedragen x 1.000 euro)

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

BR Kapitaallasten

1.856

77

77

77

77

Esserberg 2014

165

6

3

3

3

3

Grondzaken

17.410

10.634

224

7.459

224

7.459

224

7.459

224

4.209

Nieuwbouw VMBO

1.328

238

238

238

238

Onderwijshuisvesting

40

462

18

475

18

18

18

Totaal

19.472

12.430

319

8.175

319

7.700

319

7.700

319

4.450

ga terug