Programma 8: Wonen

8.1.2 Bouwen in de bestaande stad

Veel mensen willen in de stad, dicht bij het centrum, wonen. Niet alleen in een appartement, maar ook in een grondgebonden eengezinswoning. We zetten in op voldoende binnenstedelijke plancapaciteit om te voorzien in de woningbouwbehoefte. Daarmee kunnen we ook gezinnen aan de stad binden. We zien dat juist projecten in de bestaande stad eigenlijk altijd goed verkopen. We willen nieuwe woonconcepten ontwikkelen, waarbij we ook nieuwe doelgroepen een kans geven om in en rond de binnenstad te wonen. Zo blijft Groningen een compacte stad.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald
2018

Jaarlijks gemiddelde plancapaciteit voor grondgebonden woningen en appartementen (exclusief jongerenhuisvesting)

580

400

400

Aantal woningen in de pijplijn voor de bestaande stad (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

1.069

963

1.357

Aantal gerealiseerde woningen in de bestaande stad (excl. jongerenhuisvesting)

580

963

842

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen jaarlijks gemiddeld genomen een plancapaciteit voor 400 grondgebonden woningen en appartementen in het binnenstedelijk gebied. Voor 2018 verwachten we dat er 193 grondgebonden woningen en ruim 800 appartementen opgeleverd gaan worden

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2018 zijn er in de bestaande stad wederom veel nieuwe projecten gerealiseerd en opgestart. En dat is ook zichtbaar. Zo wordt er in de Reitdiepzone hard gewerkt aan de jongerenhuisvesting op de Woldringlocatie en is gestart met de grondgebonden gezinswoningen op de Briveclocatie. In Paddepoel zijn nieuwe sociale huurwoningen door Nijestee gebouwd en heeft Lefier de Polaristoren voor jongeren afgebouwd (gereedgekomen begin 2019). In de Oosterhamrikzone en het Oosterpark wordt volop gewerkt aan de realisatie van veel nieuwe woningen (grondgebonden en appartementen) en ook in het Ebbingekwartier en op het Europapark zijn veel nieuwe woningen gerealiseerd (ouderenhuisvesting in de Leyhoeve, het CPO-project De Linie 2). In 2018 hebben we in de Eemskanaalzone een intentieovereenkomst gesloten met marktpartijen voor de ontwikkeling van de noordzijde van deze zone en hebben we onze visie voor deze zone geactualiseerd. Voor het Suikerfabriekterrein zijn we begonnen met de planvorming.

Conclusie

Voor het bouwen in de bestaande stad geldt hetzelfde als voor de uitleggebieden: de vraag overtreft op dit moment het beschikbare aanbod. We zullen daarom ook in 2019 moeten blijven werken aan het vergroten van het aanbod van nieuwbouwwoningen.

ga terug