Programma 8: Wonen

8.1.1 Bouwen in de uitleg

Om voldoende woningen voor gezinnen in en rond de stad aan te kunnen bieden, ontwikkelen we samen met marktpartijen diverse woningbouwprojecten in uitleggebieden. De nadruk bij de stadsuitbreiding ligt op de ontwikkeling van Meerstad. Vanaf 2017 ligt het gebied Meerstad formeel binnen de gemeente Groningen en is het geen onderdeel meer van de gemeente Slochteren. Aan de westkant van de stad ontwikkelen we Reitdiep fase 3 en 4.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2017

Beoogd
2018

Behaald
2018

Jaarlijks gemiddelde plancapaciteit voor grondgebonden woningen in uitleggebieden (exclusief jongerenhuisvesting)

200

200

200

Aantal woningen in de pijplijn voor de uitleg (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

440

303

365

Aantal gerealiseerde grondgebonden woningen in de uitleggebieden

181

377

145

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen jaarlijks gemiddeld genomen een plancapaciteit van 200 grondgebonden woningen in de uitleggebieden. We verwachten in 2018 dat er in de uitleg ruim 250 grondgebonden woningen worden toegevoegd in Meerstad en Reitdiep

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben in Reitdiep en in Meerstad meerdere locaties voor woningbouw ontwikkeld en uitgegeven. In Meerstad heeft dit geleid tot een uitbreiding van de beschikbare plancapaciteit in Tersluis en zijn er veel nieuwe woonproducten op de markt gekomen: vrije kavels, rijwoningen en twee-onder-een kapwoningen. Ook zijn we in 2018 begonnen met de aanleg van het nieuwe park (en strand) in Meerstad. In Reitdiep zijn er veel nieuwe projectmatige woningen gerealiseerd en zijn er vrije sector huurwoningen op de markt gekomen. Hiermee realiseren we op korte termijn weer woningen voor gezinnen die in en rond de stad willen wonen.

Conclusie

De sterk toegenomen vraag zorgt er voor dat beschikbare plancapaciteit langzaam maar zeker opdroogt. Zeker met het oog op de middellange termijn moeten we de beschikbare plancapaciteit uitbreiden. Hier wordt in Meerstad hard aan gewerkt (de stedenbouwkundige plannen voor de volgende ontwikkelfase worden opgesteld) en ook aan de westkant van de stad worden hiervoor concrete stappen gezet, onder andere door de planontwikkeling voor het Suikerfabriekterrein en Vinkhuizen-Zuid op te starten.

ga terug