Programma 10: Veiligheid

Doelstelling en relevante beleidsnota's

Doelstelling en relevante beleidsnota's

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

In onze gemeente:

  • Voelen alle inwoners zich veilig in hun woon- en leefomgeving;
  • Is zo weinig mogelijk geweld, thuis en op straat;
  • Groeien kinderen en jeugdigen veilig en verantwoord op;
  • Wordt criminaliteit effectief bestreden.