Programma 8: Wonen

Doelstelling en relevante beleidsnota's

Doelstelling en relevante beleidsnota's

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

We willen in Groningen:

  • Een voortreffelijk woonklimaat en aantrekkelijke wijken met een gevarieerd woonaanbod dat ruimte biedt aan alle bevolkingsgroepen en leeftijden;
  • Goede en duurzame nieuwe woningen bouwen;
  • Doorstroming op de woningmarkt en evenwichtige wijken;
  • De kwaliteit en duurzaamheid van bestaande woningvoorraad verbeteren;
  • Zorgvuldig beheer van ons cultuurhistorisch erfgoed.