Programma 5: Sport en bewegen

Financiële risico's

Financiële risico's

Naam risico  

Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (SPOT Groningen en Sport050)

Programma

Sport en bewegen en cultuur

Omschrijving

We houden rekening met een risico bij de werkmaatschappijen Oosterpoort /  Stadsschouwburg (SPOT Groningen) en sport050.  
Een deel van de inkomsten van de directie SPOT Groningen  is afhankelijk van de economische conjunctuur en andere externe factoren. Wij houden rekening met een bedrijfsrisico van 10% van de omzet van circa 8,7 miljoen euro  voor SPOT Groningen.
Sport050 kent een afhankelijkheid van de economische conjunctuur en het weer. Wij houden rekening met een specifiek bedrijfsrisico ter hoogte van circa 10% van de tarief-gerelateerde omzet. Die verwachte omzet 2019 is circa 6,17 miljoen euro.
Het risico voor de beide werkmaatschappijen samen is 1,487 miljoen euro. We houden rekening met een kans van 25%.

Risicobedrag 2019

1,487 miljoen euro

Kans 2019

25%

Risicobedrag 2020

1,487 miljoen euro

Kans 2020

25%

Risicobedrag 2021

1,487 miljoen euro

Kans 2021

25%

Risicobedrag 2022

1,487 miljoen euro

Kans 2022

25%

Structureel/Incidenteel

Structureel

1e signaleringsmoment

Actie

Naam risico

Gelijk Speelveld afboeking kleedkamers en clubgebouwen

Programma

Sport en bewegen

Omschrijving

Bij de uitvoering van het Gelijk speelveld dient een aantal gebouwen te worden afgewaardeerd vanwege de gewijzigde eigendomssituatie (om niet verkrijging vereniging recht van opstal). De gesprekken met de verenigingen over de overdracht lopen nog.

Risicobedrag 2019

 570 duizend euro

Kans 2019

 75%

Risicobedrag 2020

 330 duizend euro

Kans 2020

 75%

Risicobedrag 2021

 330 duizend euro

Kans 2021

 75%

Risicobedrag 2022

Kans 2022

Structureel/Incidenteel

 Incidenteel

1e signaleringsmoment

Actie