Programma 7: Verkeer

Deelprogramma 7.6: Overig verkeer

In het deelprogramma 'Overig verkeer' worden overige zaken zoals plankosten opgenomen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 8.118

32,1 %

Baten

€ 1.888

9,1 %