Paragraaf 4: Onderhoud kapitaalgoederen

Beheerplan openbare ruimte Groningen (BORG)

Beheerplan openbare ruimte Groningen (BORG)

De gemeente Groningen heeft een oppervlakte van 8.400 hectare. Een deel hiervan is in bezit en dus in onderhoud bij de gemeente. Het gaat om wegen, groen, riolering, kunstwerken en overige kapitaalgoederen (voornamelijk gebouwen). Het beleid voor het niveau van onderhoud van de openbare ruimte kapitaalgoederen is vastgelegd in het BORG. Voor kapitaalgoederen die niet onder BORG vallen, wordt door de verantwoordelijke directies een onderhoudsplan opgesteld.

Bij het plannen van onderhoud wordt zoveel mogelijk gezocht naar de samenhang met andere ontwikkelingen van elementen in de openbare ruimte. We streven ernaar een onderhoudsniveau te realiseren, waarbij 90% van de openbare ruimte voldoet aan het BORG-kwaliteitsdoel. We houden rekening met een beperkte daling van de tevredenheid van bewoners over het onderhoud, omdat we minder middelen beschikbaar hebben voor het onderhoud.

Voor een aantal voorzieningen in de openbare ruimte is onderhoud alleen niet meer toereikend. Deze voorzieningen hebben het einde van de technische levensduur bereikt, waardoor investeringen noodzakelijk zijn om deze kapitaalgoederen te vervangen of te reconstrueren. Het gaat bijvoorbeeld om de ondergrondse kabels voor de openbare verlichting en de oeverbeschoeiingen. Vanaf 2012 voeren we een meerjarenplan uit, waarbij deze voorzieningen worden vervangen. De kapitaalgoederen, waarvan vervanging na 2018 wordt voorzien, zijn vanaf 2017 opgenomen in de meerjarenbegroting. Onderhoud en beheer van een goed functionerend water- en rioleringssysteem voeren we uit overeenkomstig het Groninger water en rioleringsplan (GWRP) 2014-2018 .

In 2018 zijn we onder andere gestart met de vervanging van de gladde gele stenen in de binnenstad en daarbij sluiten we aan bij de realisatie van de binnenstadvisie. Ook werden er verbeteringsmaatregelen voor de waterstructuur van het Stadspark uitgevoerd en is 80% van het riool in Kostverloren vervangen en hersteld. Voor de aanpak van Ringweg Zuid is het riool verlegd. In een aantal projecten (waaronder Oostelijke Ringweg, P&R Meerstad, Valreep vijver, Reitdiepplein en waterstructuurplan Stadspark) realiseerden we verbetering van de ecologische kwaliteit van de openbare ruimte. Verder gaven we uitvoering aan het programma bodem en ondergrond 2015-2020. Naast het uitvoeren van de wettelijke taken werkten we binnen het thema ‘bodem en voedsel’ aan meer bewustwording en het belang van een gezonde bodem. Voor de gehele gemeente is een analyse gemaakt naar de risico’s rondom loodverontreiniging in de bodem. Ook werden bijna 600 acties en activiteiten georganiseerd en/of gefaciliteerd.