Programma 14: Overhead en ondersteuning organisatie

Deelprogramma 14.1: Overhead en ondersteuning organisatie

Alle gemeenten in Nederland moeten dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Onder overhead wordt verstaan "Het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces"

Voorheen verantwoorden wij de overhead in dit deelprogramma met uitzondering van de personele overhead van directies. Deze overhead werd per programma toegerekend. Vanaf 2017 verantwoorden wij ook de personele overhead van directies op dit deelprogramma waardoor wij aansluiten bij de landelijke definitie en verplichting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 126.922

100,0 %

Baten

€ 27.263

100,0 %